Its Lu Bu

Description

-

Rating

G

Author

Lu Bu

Audio type

song

Blerp sound button by

267324541708140545_2mf187

#Lu Bu

#Its Lu Bu

#It's Lu Bu

#Its lubu